Implanti predstavljaju posebno konstruisane nadoknade namenjene za ugradnju u viličnu kost I nošenje protetskih nadoknada.

Sastoje se od:

 • Tela koje se ugrađuje u kost;
 • Delovi za nadogradnju I fiksiranje krunica (abadmenti I stubići)
 • Krunice ili structure za fiksiranje proteze.
 • Sami implanti se dele na dvodelne I jednodelne.

Kod dvodelnih je telo I deo za nadogradnju odvojen, a kod jednodelnih je u jednom komadu.

Kao osnovni materij za izradu zubnih implanta koristi se titanijum. Ovaj material je pogodan za okolno tkivo jer je biokompatabilan I ostvaruje sigurnu vezu sa koštanim tkivom – Osteointegracija.

Pored titanijuma postoje I cirkonijumski (keramički) implanti čija primena je sve rasprostranjenija, a treća grupa su hibridi.

Indikacije za ugradnju implanta

Implanti služe za nadoknadu svakog izgubljenog zuba. U slučaju krezubosti, gde nedostaju pojedini zubi to je svrsishodno. u slučaju totalne bezubosti nije potrebno. U tom slučaju dovoljno je ugrađivanje 4 ili 6 implanata koji će nositi most. Tipična indikacija za izvođenje implantacije je nadoknada pojedinačnih zuba, koji su izgubljeni usled povreda, karijesa, parodontopatije.

Implanti predstavljaju posebno konstruisane nadoknade namenjene za ugradnju u viličnu kost I nošenje protetskih nadoknada.

Sastoje se od:

 • Tela koje se ugrađuje u kost;
 • Delovi za nadogradnju I fiksiranje krunica (abadmenti I stubići)
 • Krunice ili structure za fiksiranje proteze.
 • Sami implanti se dele na dvodelne I jednodelne.

Kod dvodelnih je telo I deo za nadogradnju odvojen, a kod jednodelnih je u jednom komadu.

Kao osnovni materij za izradu zubnih implanta koristi se titanijum. Ovaj material je pogodan za okolno tkivo jer je biokompatabilan I ostvaruje sigurnu vezu sa koštanim tkivom – Osteointegracija.

Pored titanijuma postoje I cirkonijumski (keramički) implanti čija primena je sve rasprostranjenija, a treća grupa su hibridi.

Indikacije za ugradnju implanta

Implanti služe za nadoknadu svakog izgubljenog zuba. U slučaju krezubosti, gde nedostaju pojedini zubi to je svrsishodno. u slučaju totalne bezubosti nije potrebno. U tom slučaju dovoljno je ugrađivanje 4 ili 6 implanata koji će nositi most. Tipična indikacija za izvođenje implantacije je nadoknada pojedinačnih zuba, koji su izgubljeni usled povreda, karijesa, parodontopatije.

Imate neku od indikacija za ugradnju implanata?

Nemojte previše odlagati posetu stomatologu. Naš stručni tim stomatologa Vam stoji na raspolaganju i može odgovoriti na sva Vaša pitanja, izvršiti neophodan pregled i predložiti Vam najbolje rešenje za Vaš problem.

Implant može zameniti

 • Nedostatak jednog zuba
 • Zatvaranje većih bezubih regija
 • Skraćen zubni niz – nedostatak kutnjaka
 • Totalna bezubost

Preduslov za izvođenje implantacije

 • Dovoljan volumen kosti.
 • Dovoljno prostora za protetsku nadoknadu (krunica).
 • Dobra oralna higijena.
 • Saradnja pacijenta.
 • Proveriti postojanje kontraindikacija.
 •  
Dental implant

Kontraindikacije za ugradju implanata

 1. Pušenje.
 2. Lekovi koji utiču na metabolizam kosti (Biofosfornat).
 3. Nelečena ili nedovoljno kontrolisana šećerna bolest(Dijabetes).
 4. Teška oboljenja srca, odnosno krvotoka.
 5. Generalizovana oboljenja vezivnog tkiva ili kosti.
 6. Izvesne psihijatrijske bolesti.
 1. Nedovoljan volumen kosti.
 2. Loš kvalitet kosti.
 3. Ugroženost važnih anatomskih struktura(Grane živca, koren susednih zuba).
 4. Oboljenje vilične kosti, potpornog aparata zuba.
 5. Bruksizam (Škrgutanje zubima).
 6. Nezavršen razvoj vilice

Važno je obaviti detaljan razgovor sa pacijentom kako bi ispratili prisustvo lokalnih i opštih kontraindikacija.Na taj način ćemo adekvatno pripremiti pacijenta za samu intervenciju. Takođe ćemo odabrati odgovarajuću tehniku za ugradnju implanta kao i odgovarajući implant.

Prednost ugradnje implanta

 1. Profilaksa gubitka koštane mase.
 2. Štedimo zdrave zube (nema brušenja, uklanjenja zdrave zube supstance).
 3. Omogućava čvrst oslonac za zubnu nadoknadu.
 4. Rutinski zahvat je u lokalnoj anesteziji bez većeg rizika.
 5. Ekonomičnost – kod redovnih kontrola I praćenja uputstva stomatologa garancija je doživotna.

Imate neku od indikacija za ugradnju implanata?

Nemojte previše odlagati posetu stomatologu. Naš stručni tim stomatologa Vam stoji na raspolaganju i može odgovoriti na sva Vaša pitanja, izvršiti neophodan pregled i predložiti Vam najbolje rešenje za Vaš problem.